Website Banner
     
   
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
 
 
     
     
     
   
   
     
     
     
 
 
     
  กุ้งทะเล  มีทั้งสด อร่อยและแช่แข็ง ขายปลีก-ส่ง
 
     
 
 
     
     
        กุ้งมีทุกอย่างค่ะ กุ้งขาว  กุังแชบ้วย  กุ้งกุลา  หลายขนาดหลายไซด์ และยังมีแบบ Fozen  (แช่แข็งส่งต่างประเทศ)
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

     


             ในกรุงเทพและ ปริมฑล สั่งได้ทุกวันเลยนะค่ะ จะต้องการไซด์ไหน มากหรือน้อยเรายินดีบริการค่ะ
                            ตั้งแต่ 5 กิโลขึ้นไป จะได้ในราคาส่งนะคะ  สอบถามราคาได้ ค่ะ
                                                       090-0828883
 
  มหาชัย แม่กลองอาหารทะเล  บริหารงานโดยบริษัทบีไนซ์โอเวอร์ซี จำกัด
 
สาขา 1 เลขที่ 1/24-25 ถ.เศรษฐกิจ คช ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สาขา 2 เลขที่ 8/99 ถ.พระรราม2 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สาขา 3 เลขที่ 27 หมุ่ 8 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม
 
© Copyright 2014 www.บีไนซ์โอเวอร์ซี.com All Rights Reserved
 
Current Pageid = 10